Tuesday, 12 January 2016

AE, CG, SL, TG, CB, PT

Hi,
Segon dia i.... Carai quantes coses del coral reef han portat els Reis!!! Estan molt ben informats!! I quina meravella ha fet la CG amb la mama... Formes de sabó del coral reef!!
Eva






No comments: