Monday, 25 May 2015

Oil spill!! Heeelp!!!

Heeeelp!!!
On són els Divers ara que tinc el menjador de casa ple d' Oil spill!!!
Heeeelp!! I need heeeeelp!!
Sort que el dia de l'obra l' AB, CG. FJ, DC ens salvaran a tots els animalons!!!
Eva


No comments: