Tuesday, 12 November 2013

CM, GO, PPa, VO. & Coral reef in a box

Hi,
Els nens i nenes del coral reef han estat molt atrafegats! Per fí han acabat la manualitat del coral reef dins la capsa! Així serà la nostra obra de teatre...bé en un escenari!! Podeu veure les fotos a la pestanya AT SCHOOL
A més com sempre a Check it out podeu trobar totes les sorpreses que ens porten!
Byeeeeeeeeeeeee
Eva

No comments: